Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Συμμετοχῆ τῆς ἐνορίας μας στο 3ο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ

Μὲ ἐπιτυχία καὶ πολὺ ἐνθουσιασμὸ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 24 Νοεμβρίου 2019, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου, τὸ 3ο  Μαθητικὸ Πρωτάθλημα Σκάκι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ. Οἱ ἀγῶνες τοῦ ὄμορφου αὐτοῦ πνευματικοῦ παιχνιδιοῦ διοργανώθηκαν στὸ πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου καὶ τόν ἀθλητικό ὄμιλο «Παράδεισος Ἀμαρουσίου».
 Οἱ  σαράντα (40) συμμετέχοντες ἦταν μαθητὲς καὶ μαθήτριες ἀπὸ διάφορες Ἐνορίες καὶ περιοχὲς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τὰ παιδιὰ ἦταν χωρισμένα σὲ τρεῖς (3) κατηγορίες ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τους καὶ ἀγωνίστηκαν τὸ καθένα σὲ πέντε ἀγῶνες μὲ χρόνο σκέψης δέκα (10) λεπτά. Οἱ  νικητὲς ἀνὰ κατηγορία ἦταν οἱ ἑξῆς:
     
Ἀγόρια νηπίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικοῦ
Ἀντωνάτος Γεράσιμος
Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος
Ἀντωνάτος Μιχαὴλ

Κορίτσια νηπίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικοῦ
Βομπίρη Μαγδαληνὴ (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
Ράλη Μαρίνα
Γιάπρου Ἀναστασία (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)

Ἀγόρια Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικοῦ
Λαδάκης Κίμων (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
Δαφνομήλης Ἐμμανουὴλ
Βουγιουκλίδης Μιχαὴλ

Κορίτσια Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικοῦ
Ράλη Σοφία
Καρβουνιάρη Ράνια

Ἀγόρια Γυμνασίου
Δεληγιάννης Θεολόγος
Βασιλείου Γεώργιος
Βουγιουκλίδης Νικόλαος

Κορίτσια Γυμνασίου
Δεληγιάννη Χαροῦλα
Ράλη Οὐρανία

Ἀγόρια Λυκείου
Λαγωνικάκος Χρῆστος
Δεληγιάννης Παῦλος
Μπαλαμώτης Στυλιανὸς

Κορίτσια Λυκείου
Τσατσαρέλη Σοφία
Δεληγιάννη Ἀγάπη

 Στοὺς νικητὲς ἐπιδόθηκαν μετάλλια καὶ δῶρα. Ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ συμμετεῖχαν ἔλαβαν ἀναμνηστικὰ διπλώματα καὶ κέρασμα. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ὀργάνωσης,  ἡ ἀγάπη καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν παιδιῶν ποὺ συμμετεῖχαν στοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ ἡ χαρὰ τῶν γονέων ποὺ ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ τὰ ἐπιτεύγματα τῶν παιδιῶν τους, δίνουν ὑποσχέσεις γιὰ ἐπανάληψη τοῦ Πρωταθλήματος, «καὶ τοῦ χρόνου»!
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες στις κα Δήμητρα Καρτέρη καί κα Βιργινία Ψωμᾶ,  ἀπὸ τὸν Α. Ο «Παράδεισος Ἀμαρουσίου», ποὺ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ε.Σ.Ο. μᾶς διέθεσε τὸ ἀπαραίτητο ὑλικὸ – σκακιέρες καὶ ρολόγια – καὶ συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν ἐπιτυχή ὀργάνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου