Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

1ο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ

Στό πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως καί σέ συνεργασία μέ τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου καί τόν Ἀθλητικό Ὅμιλο «Παράδεισος Ἀμαρουσίου», διοργανώνεται ἐφέτος γιά πρώτη φορά Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Ὡς ἐκ τούτου, σᾶς ἐνημερώνουμε γιὰ τὰ ἑξῆς:
  1.    Χῶρος καί ἡμερομηνία ἀγώνων.
Τό πρωτάθλημα θὰ λάβει χώρα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου (Μαραθωνομάχων καὶ Βυζαντίου 14, πλησίον σταθμοῦ ΗΣΑΠ «Νεραντζιώτισσα» τηλ. 210 6199116) τήν Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, 5μ.μ.
  1.  Δικαίωμα συμμετοχῆς
Στούς ἀγῶνες μποροῦν νά συμμετάσχουν ὅλοι οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, χωρίς καμμία οἰκονομική ἐπιβάρυνση.
  1. Δηλώσεις συμμετοχῆς
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά δηλώσουν τήν συμμετοχή τους στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση neotita@imkifissias.gr ἤ στό τηλέφωνο 694 9101620 (ὀνοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο ἤ mail καί τάξη) ἕως καί τήν Πέμπτη 16 Νοεμβρίου. Ἐπίσης, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα δήλωσης συμμετοχῆς καί κατά τήν ἡμέρα διεξαγωγῆς τῶν ἀγώνων μισή ὥρα πρίν ἀπό τήν ἔναρξή τους, δηλαδή στίς 4.30 μ.μ.
4. Ὥρα προσέλευσης, ἔναρξη καί λήξη ἀγώνων
Ὁ πρῶτος γῦρος τῶν ἀγώνων θά ξεκινήσει στίς 5.00 μ.μ. Οἱ συμμετέχοντες θά πρέπει νά προσέλθουν 20 λεπτά νωρίτερα,δηλαδή στις 4.40, ἐπιβεβαιώνοντας τήν συμμετοχή τους. Ὅσοι προσέλθουν μετά τήν προκαθορισμένη ὥρα, θά ἀγωνιστοῦν ἀπό τόνδεύτερο γῦρο. Πέρας ἀγώνων καί ἀπονομή ἐπάθλων περίπου στίς 8.30 μ.μ.
  1. Σύστημα καί κανονισμοί ἀγώνων
Οἱ μαθητές καί μαθήτριες θά ἀγωνισθοῦν σέ ἕξι ἑπτά γύρους, ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν συμμετοχῶν, σύμφωνα μέ τό ἑλβετικό σύστημα. Ὁ χρόνος σκέψης ὁρίζεται σέ δέκα (10') λεπτά γιά κάθε παίκτη γιά ὁλόκληρη τήν παρτίδα. Στούς ἀγῶνες θά χρησιμοποιηθοῦν ἠλεκτρονικά χρονόμετρα καί θά ἐφαρμοστοῦν οἱ κανόνες τοῦ Γρήγορου Σκακιοῦ.
  1. Κατηγορίες συμμετεχόντων
Οἱ ἀγῶνες θά διεξαχθοῦν στίς ἀκόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες:Μαθητές -Μαθήτριες Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξεων Δημοτικοῦ
  •  Μαθητές – Μαθήτριες Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξεων Δημοτικοῦ
  •  Μαθητές – Μαθήτριες Γυμνασίου
  •  Μαθητές – Μαθήτριες Λυκείου
Μπορεῖ νά ὑπάρξουν μικρές ἀλλαγές στίς κατηγορίες ἀνάλογα μέ τίς συμμετοχές.
  1. Ἔπαθλα-βραβεύσεις
Θά ἀπονεμηθοῦν μετάλλια καί δῶρα στούς τρεῖς πρώτους νικητές- νικήτριες κάθε κατηγορίας. Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες θά λάβουν ἀναμνηστικά διπλώματα.
Οἱ Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς Νεότητος θά παραλάβουν τήν σχετική ἀφίσα ἀπό τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους τῆς Περιφερείας τους, κατόπιν ἐνημερώσεως.
                                                                                        Ἐκ τοῦ Γραφείου Νεότητος

Συναυλία Ιεράς Μητροπόλεως