Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα Ιουλίου 2019


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Τηλ. & Φαξ  210,8041665
zoodoxosmelission.blogspot.gr
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019


1
ΙΟΥΛΙΟΥ
Δευτέρα
7:30 - 9:00 π.μ.
Ὄρθρος  - Θεία Λειτουργία - Ἁγιασμός
(Ἁγ.Κοσμᾶ καί Δαμιανού τῶν Ἀναργύρων)
7
ΙΟΥΛΙΟΥ
Κυριακή Γ’ Ματθαίου
7:00 - 10:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
(Ἁγ. Μεγαλ. Κυριακῆς)
11
ΙΟΥΛΙΟΥ
Πέμπτη
7:30 - 9:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
(Ἁγ. Ευφημίας & Ἰσαποστ. Ὄλγας)
12
ΙΟΥΛΙΟΥ
Παρασκευή
7:30 - 9:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
(Ὀσίου Παισίου τοῦ Ἁγιορείτου)
14
ΙΟΥΛΙΟΥ
Κυριακή
τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς
Δ’ Οικ. Συνόδου
7:00 - 10:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
17
ΙΟΥΛΙΟΥ
Τετάρτη
7:30 - 9:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
(Ἁγ. Μεγαλ. Μαρίνης)
20
ΙΟΥΛΙΟΥ
Σάββατο
7:30 - 9:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
(Προφήτου Ηλιού τοῦ Θεσβίτου)
21
ΙΟΥΛΙΟΥ
Κυριακή Ε’ Ματθαίου
7:00 - 10:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
24
ΙΟΥΛΙΟΥ
Τετάρτη

7:30 - 9:00 π.μ.

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
(Ἁγ. Μεγαλ. Χριστίνης)
(Ἡ Θεία Λειτουργία θά γίνει στόν Ἱ.Ν. τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κοιμητηρίου Μελισσίων)
25
ΙΟΥΛΙΟΥ
Πέμπτη
7:30 - 9:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
(Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης)
26
ΙΟΥΛΙΟΥ
Παρασκευή
7:30 - 9:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
(Ἁγ. Μεγαλ. Παρασκευῆς)
27
ΙΟΥΛΙΟΥ
Σάββατο
7:30 - 9:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
(Ἁγ. Μεγαλ. καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος)
28
ΙΟΥΛΙΟΥ
Κυριακή ΣΤ’ Ματθαίου
7:00 - 10:00 π.μ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


 Η Ακολουθία του Εσπερινού τελείται ώρα 7:00 μ.μ.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Κοιμητηρίου Μελισσίων, και ώρα 7:30-9:00 π.μ..
 
 
 
 ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥΠέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ "ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ"

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν συνέλευση
τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»
Πραγματοποιεῖται στὴν Ἀθῆνα στὶς ἀρχὲς τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, ἡ ἐτήσια Συνέλευση Περιφερείας τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά». 
Στὴν Πατρίδα μας εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καὶ σεβαστή ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, τὴν ὁποία σέβεται πρωτίστως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Μὲ ἀφορμὴ τὴν προαναγγελθεῖσα συνέλευση, στὸ πλαίσιο τῆς ἐν Χριστῷ ποιμαντικῆς εὐθύνης της γιὰ τὴν προφύλαξη τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος ἀπὸ τὴ δράση τῶν διαφόρων αἱρετικῶν, ἡ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπενθυμίσει τὰ ἀκόλουθα: 
α) Ἡ Ἑταιρεία «Σκοπιά» τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» εἶναι ἡ αἱρετικὴ ἐκείνη ὀργάνωση, ἡ ὁποία κατὰ καιροὺς συνηθίζει νὰ μεταβάλλει τὶς διδασκαλίες της. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἐσχάτως χρησιμοποιεῖ καταχρηστικῶς τὸν τίτλο «Χριστιανοὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ἐνῷ παλαιότερα θεωροῦσε ὅτι τὸ ὄνομα «Χριστιανός» ἔχει καταστεῖ «δυσῶδες» καὶ ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι «πλήρης ρυπαρότητος» (Σκοπιά, 1.3.1962, σ. 143. Φῶς Β σσ. 88, 288).
β) Ἡ «Σκοπιά» εἶναι ἡ αἱρετικὴ ὀργάνωση, ἡ ὁποία δὲν δίστασε νὰ διατυπώσει στὸ παρελθὸν πληθώρα ψευδοπροφητειῶν σχετικῶς μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου, μὲ ἀποτέλεσμα, ὄχι μόνο νὰ ἀποδεικνύεται ψευδοπροφήτης, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν, ἰδίως μετὰ τὴν τελευταία ψευδοπροφητεία τοῦ 1975, ἑκατοντάδες χιλιάδες μέλη τῆς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. 
γ) Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἔχει κάτ’ ἐπανάληψη δυσφημίσει διὰ τῶν ἐντύπων της τὴ χώρα μας σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο ὡς χώρα στὴν ὁποία δῆθεν δὲν γίνεται σεβαστὴ ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. 
Ἡ Ἐκκλησία σέβεται κάθε πρόσωπο, ἀσχέτως θρησκευτικῶν ἢ ἐθνικῶν πεποιθήσεων. Ἀγαπᾶ κάθε ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἀπορρίπτει τὴν πλάνη καὶ ἀντιτίθεται σὲ κάθε μορφὴ προσηλυτισμοῦ.
Ἔχοντας αὐτὰ ὕπ’ ὄψη ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἐπιπλέον συνεκτιμώντας, ὅτι συγκεντρώσεις, ὅπως ἡ προγραμματιζόμενη ἀπὸ τὴν ἑταιρεία «Σκοπιά» νὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ὀλυμπιακὸ Στάδιο τὸν προσεχῆ Ἰούλιο, συνδυάζονται μὲ εὐρύτατης κλίμακας πολυεπίπεδες, προπαγανδιστικές, προσηλυτιστικὲς καὶ διαφημιστικὲς ἐνέργειες, προτρέπουμε τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅπως ἐπιβάλλει τὸ ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, νὰ ἀγνοήσουν τὶς τυχὸν προκλήσεις ἢ τὶς ποικίλες προσηλυτιστικὲς μεθοδεύσεις, ἀποφεύγοντας συγχρόνως οἱασδήποτε μορφῆς ἀκραία συμπεριφορά.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ


«Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου».
Τήν Κυριακήν 9ην μηνὸς Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ καὶ γεραίρει τὴν μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
Κατά τὴν εὔσημον ἡμέραν ταύτην ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
 κ. Κύριλλος θά ἑορτάσει τὰ ὀνομαστήριά του σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο Πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8ῃ μηνός Ἰουνίου 2019
7.00 μ.μ. Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός
στό Ἱερόν Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον Προφήτου Ἠλιοὺ Ἐπισκοπείου Κηφισιᾶς (Γρηγορίου Λαμπράκη 32)
 Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος θά δεχθεῖ ἑόρτιες εὐχές.

ΚΥΡΙΑΚΗΝ 9ῃ μηνός Ἰουνίου 2019
7.00 π.μ. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, (Μητροπόλεως καί Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μαρούσι), ὅπου θά δεχθεῖ καί εὐχές.
5.30 μ.μ. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας θά δεχθεῖ ἑόρτιες εὐχές στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Γρηγορίου Λαμπράκη 32, Κηφισιά).