Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας 30/09
Βιογραφία
Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας, Κουσαρώ (290 μ.Χ.). Ο Ανάκ, λοιπόν, σε συνεργασία με το βασιλιά των Περσών Αρτασείρα, σκότωσε τον Κουσαρώ. Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν το φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη του την οικογένεια. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος.

Στην Καισαρεία συνέβη να συναντηθούν ο γιος του φονιά Ανάκ, Γρηγόριος, και ο γιος του θύματος Τηριδάτης. Τότε ο Γρηγόριος σπούδαζε με ζήλο τα Ιερά γράμματα, (στην Καισαρεία της Καππαδοκίας από τον εκεί αρχιεπίσκοπο Λεόντιο), που μεταξύ άλλων λένε: «τελείων δὲ ἐστὶν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ» (Εβραίους, ε' 14.1). Δηλαδή, η στερεά και υψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς, που από την άσκηση έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και κακού. Γυμνασμένος, λοιπόν, και ο Γρηγόριος στη διάκριση, όχι μόνο δεν αποστράφηκε τον Τηριδάτη, αλλά τον πλησίασε με αγάπη, αποδοκίμασε την πράξη του πατέρα του και τον βοήθησε σε κάποια ασθένεια του.

Όταν αργότερα ο Τηριδάτης έγινε βασιλιάς Αρμενίας, βασάνισε φρικτά τον Γρηγόριο (που τότε ήταν επίσκοπος Αρμενίας). Διέταξε μάλιστα, να τον ρίξουν σε λάκκο με φίδια και άλλα ερπετά. Ο Γρηγόριος όχι μόνο δεν έπαθε τίποτα αλλά επέζησε για 15 χρόνια τρεφόμενος με το ψωμί που του πήγαινε κρυφά μια χήρα. Ο Θεός, όμως, επέτρεψε να γίνει ο Τηριδάτης σχιζοφρενής. Αλλά δια των προσευχών του Γρηγορίου θεραπεύθηκε, μετανόησε και βαπτίσθηκε χριστιανός με όλο του το έθνος.
Εορτάζει στις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Ιερά Λείψανα
Η Κάρα και η αριστερά του Αγίου βρίσκονται στη Μονή Μεγ. Λαύρας Αγίου Όρους.
Η δεξιά του Αγίου βρίσκεται στό Αρμενικό Πατριαρχείο του Εστμιατζίν Αρμενίας.
Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Παναγίας Σπηλιανής Νυσίρου.

Ἀπολυτίκιον  

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὴ γεωργία, ἐνεούργησας, βροτῶν καρδίας, κατασπείρας τὴν τοῦ Λόγου ἐπίγνωσιν, καὶ λαμπρυνθεῖς μαρτυρίου τοὶς στίγμασιν, ἱεραρχία Γρηγόριε ἔφανας. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Γρηγόριε· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.

Τὸν εὐκλεῆ καὶ Ἱεράρχην ἅπαντες, ὡς ἀθλητὴν τῆς ἀληθείας σήμερον, οἱ πιστοὶ θείοις ἐν ἄσμασι, καὶ ὑμνῳδίαις εὐφημήσωμεν, τὸν γρήγορον Γρηγόριον ποιμένα καὶ διδάσκαλον, τὸν ἔκλαμπρον φωστῆρα καὶ ὑπέρμαχον· Χριστῷ γὰρ πρεσβεύει τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.

Κάθισμα

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Βλέμμα γρήγορον τῆς διανοίας, Μάρτυς ἔνδοξε προκεκτημένος, ὁμωνύμως καὶ καταλλήλως διέπρεψας, ὑπὲρ Χριστοῦ τῇ ἀθλήσει στρεβλούμενος, ἐν προσευχαῖς ἀνενδότως ἠγρύπνησες ὅθεν εἴληφας, ἱεραρχικῶς δι' αἵματος, βραβεῖον κατ' ἄμφω παμμάκαρ Γρηγόριε.

Ὁ Οἶκος

Τοῦτον τὸν μέγαν ἐν ἀθλοφόροις, τὸν φωστῆρα τὸν θεῖον, Ἀρμενίας πιστοὶ ποιμένα τε καὶ πρόμαχον, ἐν ὑμνῳδίαις εὐφημοῦμεν, καὶ ᾄσμασιν ἐνθέοις αὐτοῦ τὴν μνήμην· τὴν γὰρ ἀχλὺν τῶν ματαίων εἰδώλων ἠφάνισε, σὺν αὐτοῖς καὶ τῶν δαιμόνων τὴν ἐνέργειαν ἐνέκρωσε· διὸ τοὺς πόνους ὑπήνεγκε, σταθερᾷ διανοίᾳ καὶ χάριτι, καὶ πρεσβεύει Χριστῷ τοῦ σωθῆναι ἡμάς.Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2014


         ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  &  ΩΡΩΠΟΥ
ΙΕΡΟΣ  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Τηλ. & Φάξ  210,8041665 zoodoxosmelission.blogspot.gr
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
ΗΜ/ΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΙΕΡΕΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
2
Πέμπτη
7:30 π.μ.
Θεία  Λειτουργία
( Αγ. Κυπριανού  &  Ιουστίνης )
3
Παρασκευή
7:30 π.μ.
Θεία  Λειτουργία
(Αγ. Διονυσίου  του  Αρεοπαγίτου)
5
Κυριακή
Β΄  Λουκά
7:00 - 10:00 π.μ.

Όρθρος  -  Θεία  Λειτουργία

6
Δευτέρα
7:30 π.μ.
Θεία  Λειτουργία
( Αγ. Αποστόλου  Θωμά )
8
Τετάρτη
7:30 π.μ.
Θεία  Λειτουργία
(Οσίας  Πελαγίας)
12
Κυριακή  του  Σπορέως
7:00 - 10:00 π.μ.

Όρθρος  -  Θεία  Λειτουργία


18

Σάββατο
7:30 π.μ.
Θεία  Λειτουργία
( Αγ. Λουκά  του  Ευαγγελιστού )
19
Κυριακή  Γ΄ Λουκά
7:00 - 10:00 π.μ.

Όρθρος  -  Θεία  Λειτουργία

20
Δευτέρα
7:30 π.μ.
Θεία  Λειτουργία
( Αγ. Γερασίμου  Κεφαλληνίας
και  Αγίου  Αρτεμίου )
23
Πέμπτη
7:30 π.μ.
Θεία  Λειτουργία
( Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου)
26
Κυριακή
ΣΤ΄ Λουκά

7:00 π.μ.
Θεία  Λειτουργία
(Αγ.  Μεγαλ.  Δημητρίου  του Μυροβλήτου )
28
Τρίτη
ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΣΚΕΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ
Επέτειος  του  «ΟΧΙ»

       7:00 π.μ.

10:00 π.μ.

Θεία  Λειτουργία


Δοξολογία  και  Μαθητική  Παρέλαση  στον  Ιερό  Ναό  του
Αγίου Γεωργίου  Μελισσίων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

·       Κάθε  Σάββατο  και  Κυριακή  τελείται  Θεία  Λειτουργία  και  στο   Παρεκκλήσιον  των  Παμμεγίστων  Ταξιαρχών, Κοιμητηρίου  Μελισσίων.
·       Η  Ακολουθία  του  Εσπερινού  τελείται  ώρα  6:00 μ.μ.

                                          ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ   ΝΑΟΥ