Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ συγκεκριμένα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁμωνύμου Δήμου (ὁδός Χλόης καὶ Ὀδυσσέως – Δήμου Μεταμόρφωσης), λειτουργεῖ Σχολὴ Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Κράτος (Φ.Ε.Κ. τ.Β./1427/20-5-2016), ἡ ὁποία χορηγεῖ Πτυχία καὶ Διπλώματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Σκοπὸς τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διατήρηση καί διάδοση τῆς ἑλληνορθόδοξης μουσικῆς μας παραδόσεως καί κατ’ ἐπέκταση ἡ στελέχωση τῶν ἱερῶν ἀναλογίων τῆς Μητροπόλεώς μας μὲ ἀποφοίτους τῆς ἐν λόγῳ Σχολῆς.
Ἐπίσης, λειτουργοῦν Παραρτήματα τῆς Σχολῆς στούς Ἱερούς Ναούς: α) Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγ. Στεφάνου, β) Ἁγ. Μαρίνης Ἑκάλης, γ) Ἁγ. Τριάδος Ν. Κηφισιᾶς, δ) Ἁγ. Παντελεήμονος Πεύκης, ε) Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλους Πεύκης, στ) Ἁγ. Βαρβάρας Μεταμορφώσεως καί ζ) Ἁγ. Ἀθανασίου Μαρκοπούλου Ὠρωποῦ, η) Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, θ) Εὐαγγελισμοῦ Ν. Ἐρυθραίας.
Στήν Σχολή λειτουργοῦν καί τά ἑξῆς τμήματα:
  • Τμῆμα Παραδοσιακῆς Μουσικῆς (χορωδία) καί Παραδοσιακῶν Ὀργάνων.
  • Τμῆμα πρακτικῆς ἀσκήσεως ἱερατικῶν ἐκφωνήσεων γιά Ἱερεῖς, Διακόνους καί ὑποψηφίους.
  • Τμῆμα Φωνητικῆς – Ὀρθοφωνίας.
  • Τμῆμα Θεωρίας Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς καί Σολφέζ.
  • Τμῆμα Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ. Τά μαθήματα θα πραγματοποιοῦνται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίου Στεφάνου Ἀττικῆς.
Ἡ φοίτηση εἶναι δωρεάν καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται γιὰ πληροφορίες καὶ ἐγγραφές καθημερινῶς στὴν Γραμματεία τῆς Σχολῆς (ὑπεύθυνοι ἐπικοινωνίας: κ.κ. Ἄννα Μερτίκα, 6988045188, Βενέδικτος Γαρουφαλῆς, 6974023619, σταθερό τηλ. Σχολῆς 2102850060).
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου