Κυριακή 26 Μαΐου 2019

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

«Θερινό Πρόγραμμα «Κατασκήνωση στήν πόλη»
γιά παιδιά   Δημοτικοῦ».
Στό πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά το ἐπικείμενο Θέρος, διοργανώνεται τό πρόγραμμα: «Κατασκήνωση στήν πόλη γιά παιδιά Δημοτικοῦ» στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Κ. Κηφισιᾶς (1ης Μαΐου & Ἀραβοσιτᾶ Κ. Κηφισιά, τηλ. 210 8016585). Ἡ «κατασκήνωση» θά λάβει χώρα ἀπό  18ης ἕως καί 21 Ἰουνίου ἐ.ἔ. κατά τό συνημμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα. Τό κόστος συμμετοχῆς ἀνέρχεται στά δέκα (10) εὐρώ για κάθε τέκνο. Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι θά ὑπάρχει ἔκπτωση για τέκνα προερχόμενα ἐκ τῆς ἰδίας οἰκογενείας.
Δηλώσεις Συμμετοχῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο ἕως τῆς 10ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. στόν Ὑπεύθυνο Ἱερέα Νεότητος τῆς Ἐνορίας, ἤ στό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ στό ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο neotita@imkifissias.gr.
                                                                 Ἐκ τοῦ Γραφείου Νεότητος
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ

 

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ὥρα
Δραστηριότητα
9.00
Ἄφιξη
9.15
Προσευχή - Ἁγιογραφικό
9.30
Γυμναστική
10.00
Πρωινό
10.30
Ζωγραφική
11.30
Λογοτεχνία - Γλωσσικές Δραστηριότητες
12.30
Παιχνίδι
13.00
Ἀναχώρηση


ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ὥρα
Δραστηριότητα
9.00
Ἄφιξη
9.15
Προσευχή - Ἁγιογραφικό
9.30
Γυμναστική
10.00
Πρωινό
10.30
Κατασκευές
11.30
Πατριδογνωσία
12.30
Παιχνίδι
13.00
Ἀναχώρηση

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019


Ὥρα
Δραστηριότητα
9.00
Ἄφιξη
9.15
Προσευχή - Ἁγιογραφικό
9.30
Γυμναστική
10.00
Πρωινό
10.30
Κατασκευές - Ζωγραφική
11.30
Προβολή παιδικῆς ταινίας
12.30
Παιχνίδι
13.00
Ἀναχώρηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019


Ὥρα
Δραστηριότητα
9.00
Ἄφιξη
9.15
Ὀπτικοακουστικό ἀφιέρωμα στόν Γέροντα Ἀθανάσιο τόν Λαυρεώτη
9.30
Γυμναστική
10.00
Πρωινό
10.30
Προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή Φανερωμένης Ροδοπόλεως
13.00
Ἐπιστροφή - Λῆξις κατασκηνώσεωςΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ
« ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ »

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................................................................................................
ONOMA ΠΑΤΡΟΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΟΣ:.......................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...............................................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ...............................................................................................................
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: .........................................................................................
ΕΝΟΡΙΑ: ........................................................................................................................
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ...................................................................................................

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι .............................................................................
.................................................................................................................................. ,
γονεῖς/κηδεμόνες τοῦ/τῆς ....................................................................................... , μαθητή/μαθήτριας τῆς ……. Δημοτικοῦ, δηλώνουμε ὑπευθύνως ὅτι τό τέκνο μας δέν ἀντιμετωπίζει σοβαρά θέματα ὑγείας καί γι’ αὐτό ἐπιτρέπουμε τήν συμμετοχή του στό Πρόγραμμα «Κατασκήνωση στήν πόλη γιά παιδιά Δημοτικοῦ» τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἐν ………………………………. τῇ      …/… / 2019
Ὁ Παραλαβών Ἱερεύς     Οἱ Γονεῖς/Κηδεμ


Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου