Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

Άγιος Κωνσταντίνος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 09/08

Βιογραφία
Ο Άγιος Κωνσταντίνος Α', διαδέχθηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης τον Ιωάννη τον Ε´ (668 - 674 μ.Χ.). Υπήρξε πολέμιος της αίρεσης του Μονοθελητισμού.
Προ της εκλογής του χρημάτισε διάκονος και σκευοφύλαξ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Από τον Ευφραίμιο ο Κωνσταντίνος αναφέρεται ως περιοδευτής Θράκης, Μακεδονίας και χαρακτηρίζεται σπουδαίος ανήρ και ευσεβοφρόνων κλέος.
Εορτάζει στις 9 Αυγούστου εκάστου έτους.

Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής
Επίσης: Απόστολος Ματθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου