Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Φ.Ε.Κ. αναγνωρίσεως Ενορίας Ζωοδόχου Πηγής Μελισσίων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2135
5 Οκτωβρίου 2015

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντες υπ' όψει : 
1. το άρθρον 25 παρ.1 του Ν. 4301/2014,
2. την υπ' αριθμ. 432/29.5.2015 εισήγησιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας , Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου
3. την από 26.8.2015 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου , διαπιστούμεν 
την σύστασιν προ της ενάρξεως ισχύος του Νόμου 590/1977 , της ως κάτοθι Ενορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας , Αμαρουσίου και Ωρωπού :

Ενορία του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Μελισσίων (Λεωφ. Δημοκρατίας 10), με έδρα την Δημοτικήν Κοινότητα Μελισσίων , της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων , του Δήμου Πεντέλης , της Περιφερειακής Ενότητος Βορείου Τομέως Αθηνών , της Περιφέρειας Αττικής , ιδρυθείσα το έτος 1947 , ως εμφαίνεται εκ του υπ' αριθμ. 5/12.8.1947 Αποσπάσματος Πρακτικού του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ως άνω Ιερού Ναού .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου