Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Χαιρετισμός π. Χαράλαμπου Θεοδώση

  Σεβασμιώτατε,
  Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί
    Σέ μιά ἐποχή ἀποστασίας ἀπό τό Θεό καί ἀποξένωσης τῶν ἀνθρώπων, συνάξεις σάν τήν ἀποψινή, μᾶς γεμίζουν χαρά κι ἐλπίδα ὅτι δέν χάθηκαν τά πάντα καί ἐπιβεβαιώνουν μία ἄλλη πραγματικότητα, ὅτι ζεῖ Κύριος ὁ Θεός.
     Στό πολύ ὑπεύθυνο ἔργο τῆς κατηχήσεως ἔχουμε τή μέγιστη τιμή νά δανείζουμε στό Χριστό τό στόμα μας γιά τήν παρουσίαση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως, ἔχουμε ὅμως καί τή μεγάλη εὐθύνη νά μήν κρύβουμε τό Χριστό μέ τό πρόσωπό  μας.
Σήμερα, περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, τά παιδιά ἔχουν ἀνάγκη νά διδαχθοῦν ἀπό μᾶς σωστά καί ὑπεύθυνα αὐτά πού ἀφοροῦν τήν πίστη μας, ἔχουν ἐξίσου ἀνάγκη ὅμως, νά δοῦν πῶς ὅλα αὐτά πού λέμε βιώνονται ἀπό ἐμᾶς.
    Ἡ προσευχή καί τό παράδειγμα ἀποτελοῦν τόν πιό προωθημένο τρόπο ἀγωγῆς, κατά τόν Ὅσιο Πορφύριο. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔχοντας ζήσει ἀσκητικά δεκαεπτά ὁλόκληρα χρόνια  στό Ἅγιον Ὄρος, ἀπέκτησε τή χάρι τοῦ Θεοῦ∙ καί ἔτσι, ὅταν μέ εὐλογία βγῆκε γιά νά βοηθήσει τούς σκλαβωμένους Ἕλληνες, τά λόγια του ἦταν πλήρη χάριτος καί ἀληθείας γι αὐτό  εἶχαν μεγάλη ἀπήχηση στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
    Ἀξίζουν θερμές εὐχαριστίες σέ ὅλα τά στελέχη μας διότι, σέ τέτοιες δύσκολες ἐποχές διαθέτουν χρόνο, διάθεση, ἔμπνευση καί ἐνθουσιασμό γιά ἕνα τόσο ὑπέροχο καί πολύ δύσκολο ἔργο.  Δώοι ὑμῖν Κύριος κατά τήν καρδίαν ὑμῶν. Τό Γραφεῖο Νεότητος θά προσπαθήσει καί φέτος στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ να σταθεῖ δίπλα σας σέ ὅ,τι χρειασθεῖτε.
   Στήν ἀποψινή σύναξή μας λοιπόν, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου καλέσαμε τήν κα Ἰωάννα Σκαρλάτου, βραβευμένη συγγραφέα παιδικῶν διηγημάτων, πρώην κατηχήτρια ἀλλά καί σύζυγο καί μητέρα, ἡ ὁποία θά μᾶς παρουσιάσει τό θέμα:«Πῶς νά προφυλάξουμε τά πιαδιά μας ἀπό τή μάστιγα τοῦ διαδικτύου».
  Θερμές εὐχαριστίες γιά τήν παρουσία καί τον κόπο της.
Σεβασμιώτατε ζητοῦμε ταπεινά τήν εὐλογία καί τίς προσευχές Σας γιά τήν εὐόδωση τῶν ταπεινῶν προσπαθειῶν μας πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία τοῦ λαοῦ Του, ἀλλά καί γιά καλή ἀπολογία πάντων ἡμῶν μπροστά στό φοβερό βῆμα τοῦ Χριστοῦ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου